Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Yurtseverler Köşesi sizce ne demek, Yurtseverler Köşesi size neyi çağrıştırıyor?

Yurtseverler Köşesi terimi Vezir Pehlevan tarafından tarihinde eklendi

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  --DİNLE KARDAŞ DİNLE SÖZÜMÜ--
  **Yobazın değişmez, Kervan Gemisi
  **Lüks içinde yaşar, Fetbaz hamisi
  **Fethullah giderse, Gelir yenisi
  **Kavim-Kardeşine, Zül olur gider...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  DİNLE KARDAŞ DİNLE SÖZÜMÜ
  **Yobazın Zikri Şirk ile meşkuldur
  **Hayır hasenadı, Hakka müşküldür
  **Şıhları Kadına Kıza düşkündür
  **Vuslata ermeden, Dul olur gider...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  DİNLE KARDAŞ DİNLE SÖZÜMÜ
  **Cahil insan gafil olur, yoz olur
  **Her iklimde serap olur, toz olur
  **Tarikata mürit olur, koz olur
  **Yalancı Fetbaza, Kul olur gider...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***DİNLE KARDAŞ DİNLE SÖZÜMÜ***
  Uzak dur cehaletin, yüz sürdüğü dergâhtan
  Basiretin Felç olur, geçemezsin Sırattan
  Yarınlar Aydınlıktır, garabete kapılma
  Kışın sonu Bahardır, Ümit kesme Allahtan...
  -------OZAN ÇAKIROĞLU-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***DİNLE BEŞER DİNLE SÖZÜMÜ***
  Müfredat uzaklaştı, müspet Fen-Bilimden
  Kurandan Fetva verir, Şer düşmez dilinden
  Dolara Endekslidir, Beş Metre Kefeni
  Ağyara köle olmuş, Şükreder halinden...
  -------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***DİNLE BEŞER DİNLE SÖZÜMÜ***
  Kurmasaydı Atatürk, Laik Cumhuriyeti
  Sürecekti Hünkâra, Kulluk mecburiyeti
  Eğer ki yok olursa, Sosyal hukuk Devleti
  Batılda bulamazsın, Çağdaş medeniyeti...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***DİNLE BEŞER DİNLE SÖZÜMÜ***
  Al Yıldızlı Baraktır, Hürriyet tacımız
  Uğruna Şehit oldu, Kahraman gencimiz
  Cumhuriyeti kurdu, En büyük Atamız
  Bağımsızlık uğruna, heladır Kanımız...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***Her İnsan ayrı bir değerdir, karşılıklı saygı ve sevgi
  İnsanların en büyük hazinesidir...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *** Su, Hava ve Güneş gibi karşılıklı saygı ve sevgi
  İnsanların doğal ihtiyacıdır...
  -----0ZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** BAYRAM DEDİĞİN *****
  yarın Bayram deyi, Pazar eyledim
  Gezdim Bedestanı, Nazar eyledim
  Ölçüyü-Tartıyı, Gözer eyledim
  Dertliye Kasavet, Bayram dediğin.
  .
  Yoksulun bulunmaz, Kefen Parası
  Her Ay zamlanıyor, Evin kirası
  Emekli Memurda, Beyin sarası
  Mazluma rezalet Bayram dediğin.
  .
  Riyaset kurulmuş, Köşke-Saraya
  Milletin Bayramı, vurdu karaya
  Kurban Fiyatı Tuz eker yaraya
  Yoksula Sefalet, Bayram dediğin
  .
  Mihmanlar Yurdumun, olmuş varisi
  Lüks içinde yaşar, Kızı-Karsı
  Yandaşa hasılat, Kurban derisi
  Zengine ziyafet, Bayram dediğin.
  .
  Der Vezir, Ahu-zar eyler dilimiz
  Bu yılda açmadı, Bayram gülümüz
  Kalmadı Kurbanlık, Para-pulumuz
  Cami'de Nasihat, Bayram dediğim...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------
  -- Ben ömrümde, son üç yıldır sefaletle, kasavetle, garabetle ve nasihatla geçen Bayramlar
  görmedim. Yüce Yaradan Düşmanıma göstermesin. Zaten usulüne uygun Kurban kesen
  kesim, Köylü, Çiftçi, Küçük Esnaf, İşçi, Memur ve emekliydi. Şimdi bu kesimin % 70 i yoksul-
  luktan dolayı Kurban kesemez duruma geldiler. Ulusal Milletimizi bu hale getirenler utansın.
  Biz Emekliler de bu Bayram Kurban niyetiyle KARPUZ keseceğiz. Bakalım ortaksız, vekilsiz
  kesebilecek miyiz?
  -- Bu Bayram, her hangi bir kişi ve ya kişilere Mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun demek
  içimden gelmiyor. Bu çaresizlik, belirsizlik, umutsuzluk ve huzursuzluk Cihan Savaşların da bile
  yaşanmamıştır. Yüce Yaradan son üç yıldır yaşanan melanet ve musibetleri gelecek nesillerimize
  yaşatmasın....OZAN ÇAKIROĞLU.


  .
  .
  .

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** RUBAİYAT *****
  Gönülsüz ibadet, imandan sayılmaz
  Zoraki hasenat, amelden sayılmaz
  Kavim-Kardeşine, zülümkâr olma
  Namerdin Tövbesi, niyazdan sayılmaz...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----
  .
  ---Dostlar-yarenler bana hep derler ki, neden Şiir sayfana **RUBAİ** dörtlükler koymuyorsun?
  RUBAİYAT genelde Arap kültürünü yansıtır. Kendilerini Arap kültürüne yakın bulanlar ve Hilafet
  Aşkıyla yananlar her zaman ve her yerde Rubaiyat'la kendi tarafını belli ederler.
  ---Ben asla ve kat-a öyle düşünmem. Şiir ve Edebiyatın, İslamiyet gibi Evrensel olduğuna inanırım.
  Bu güne kadar Şiir sayfama koymayışımın tek nedeni, kolaycılık ve yetersizlik olduğu içindir. Ayrıca
  ben genelde 7. 8 ve 11 li hece ölçüsüyle yazarım. Benim için Şiir'de Redif ve Kafiye çok önemlidir.
  Bunun aksi, duyarsızlık, yetersizlik ve kuralsızlıktır.
  ---Bir dörtlükle, neyi ne kadar anlatabilirsiniz Ben koşma, destan, Türkü ve Şarkıları üç dörtlükten
  az makbul görmüyorum. Genelde Doğu Karadeniz de 7 ve 8 li hece ölçüsüyle MANİ'ler yazılır. Ve
  Kemençe eşliğinde, Atma ve atışma tarzıyla Nazireler hicvedilir...
  ---Şiir Sayfama hiç Rubaiyat Dörtlükleri koymadım. Lakin bu Yurtseverler köşeme en az 20 ayrı
  Rubai dörtlükler bıraktım. Merak buyuran cümle okurlara Arz olunur...VESSELAM.
  --------OZAN ÇAKIROĞLU--------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  DİNLE SÖZÜMÜ BEŞER KARDEŞİM
  ** İrtica Şerrinden, kolla kendini
  ** Cehalet Tufandır, yıkar bendini
  ** Üfrükle-Muska'yla, bozar fendini
  ** Evreni Bilimle, görmeyi öğren.
  ** Mürşidin yanında durmayı öğren...
  ---OZAN ÇAKIROĞLU---

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** RUBAİYAT *****
  Tarikat Keşişleri, Hak-Hukuk bilmezler
  Bunca Şer melanetten, hiç ibret almazlar
  Hak-Hakikat bilmeyen, Aymaz yobazlara
  Bizim Şimal-i Şark'ta, Kız-kızan vermezler...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** NURSUZ YOBAZLAR *****
  İmansız Tarikatlar, Hak yolundan saptılar
  Para- Mülk-Saraylara, İlah diye taptılar
  Meclis-i Ayan'a top-tüfenk-bomba attılar
  Sivas'ta Tekbirlerle, insan yaktı yobazlar
  Seyredip bir kenardan, alkış tuttu yobazlar...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** RUBAİYAT *****
  Tarikat Keşişleri, Hak-hukuk bilmezler
  Bunca Şer Melanetten, Hiç ibret almazlar
  Hak-hakikat bilmeyen, aymaz-yobazlara
  Bizim Şimal-i Şark'ta, Nas diye görmezler...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Cehalete kin-kibir-nefret eklenince, kaos-kargaşa kaçınılmazdır.
  **Nefisler terbiye edilmedikçe, onur-gurur-şeref haysiyet taşınılmazdır.
  **Memlekette Hilafet Rüzgârı estikçe, hür medeniyet düşünülmezdir.
  **Tevhid-i Tedrisat müspet Fen-Bilimden uzaklaştıkça, engeller aşılınmazdır...
  -------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *** GÜLERMİSİN AĞLARMISIN ***
  --Son zamanlar da, görünmez bir kudret, Türk Ulusal Toplumunu, özellikle genç neslimizi
  müspet Fen-Bilimden ve muasır medeniyetten uzaklaşması için elinden geleni yapıyorlar.
  --Bir taraftan reklam ve moda sektörünü Memleket sathına yayıyor. Tekelci Burjuvazi türlü
  oyunlarla ve son teknolojiyle gençlerimizi özünden ve Türk Ulusal kültürümüzden koparıp
  Batı kültürünü empoze etmektedir.
  --Diğer taraftan Tarikatlar vasıtasıyla, mezhepleri Gerçek İslami kurallardan koparıp, türlü
  gölgelasyon altında DİNİ bir Zülfikâr olarak kullanıyorlar. Bazı Vakıflar ve dershaneler ara-
  cılığıyla, gençlerimize oldukça batıl ve hürafi eğitimler verilmektedir.
  --Bazı sitelerde, Erkek ve Kız çocukların Dünya'ya gelmesini ilahi bir döngü olduğunu ve
  Fıtrat-ı kadere bağlıyorlar. Afatı Tufanı, Deprem-zelzeleyi ve her türlü Melaneti Kadere
  bağlayıp hatim indirdikleri gibi.
  --Bakınız Beşer Kardeşim. Erkekte (Eril) X ve Y Kromozonu var. Kadında (Dişil) sadece
  X Kromozonu var. Eğer ki, X=Y Kromozonu çiftleşirse Çocuk Erkek olur. X=X Kromozonu
  çiftleşirse Çocuk Kız olur. Bunun aksi cehalettir, garabettir ve hilafettir...VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Din ile Mezhebin, Kolu ayrıldı
  Kardeşle-kardeşin, yolu ayrıldı
  Lehçeler bozuldu, Dili ayrıldı
  Alfabe kenardan, bakar da gider,
  Beynimde Şimşekler çakar da gider...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ** Örnek aldığın Şahşiyetin, namına, şöhretine, Siyasi ve Felsefi görüşüne
  aldanma. Dini-mezhebine ve Namaz-niyazına bakma. Aklına, Fikrine, zikrine
  doğru ve dürüstlüğüne, hayır ve hasenatına bak...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** RUBAİYAT *****
  Ay Yıldızlı Baraktır, Hürriyet Tacımız
  Uğruna Şehit oldu, Kahraman gencimiz
  Kurdu Cumhuriyeti, Payidar eyledi
  Gönüller de yaşıyor, En büyük Atamız...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------


 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Bazen olumsuz olarak gördüğümüz olay ve gelişmeler, insana Rahmani bir çağrıdır.
  Aslin da bizleri iyiliğe, hayır ve hasenata yönlendirir.. Kötülükten sakınmayı, arınmayı
  ve merhameti fısıldar. Müspet düşünmeyi, sabrı, sevgi ve barışı öğütler...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***** RUBAİYAT *****
  Bindik Kibir Atına, Özümüzü Unuttuk
  Riyakârlık pik yaptı, yüzümüzü unuttuk
  Kürsülerden Din-iman dedik estik gürledik
  Geçti seçim pazarı, Sözümüzü unuttuk...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **GÜLERMİSİN AĞLARMISI**
  Demokrasi azloldu, Hilafa sapıldı
  Riyasetin Tahtına, Saraylar yapıldı
  Medeniyet felç oldu. kalmadı adalet
  Ağyarın Dolarına, Hak diye tapıldı...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **DİNLE BEŞER, DİNLE SÖZÜMÜ**
  Ataların bu günleri, kazandı dünden
  Nice Yiğitlerimiz, oldular candan
  Hür Cumhuriyetimize, nankörlük etme
  Özgürlük Bayrağımız, boyandı kandan...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *** EYY BEŞER KARDEŞİM.***
  Sayfana girmeyeceğim, Dün pervazsızca yazdığın bühtani deyimlerini silince, ben de
  yazdıklarımı kaldırdım.
  Önceden şöyle demiştin, **Öldüren de odur, dirilten odur** Bu doğru ve kabul edilebilir
  bir kavram değildir. Yüce Allah Yaratığı kullarını çoluk-çocuk demeden Gazze'de ve
  benzeri Şavaşlar da toplu kıyımlar asla ve kat-a yapmaz. Bu şirk'ten başka bir şey değildir.
  ---Gelelim bu güne. Ulusal Devletçilik ve ya çok ulusçuluk fasa-fisodur diye beyanda bulun-
  muşsun. Vahiy'den başkası yalandır, boştur ve tufandır demişsin..
  ---Şimdi gayet samimice soruyorum? Yüce Yaradan istese bütün Dünya'yı İslami hukukla
  yönetilir hale getiremiz mi? Yalancı Fetbazlar ve sahte Dinbazlar, bütün Dünya'da meydana
  gelen bunca melanetleri, Savaşları, Afatlar, Tufanlar, Depremler ve zelzeleleri Fıtrat-ı
  Kadere bağlıyorlar. Güney Anadolu Depremine de aynı Fetvayı vermişlerdi. Bir de hatim
  indirmişlerdir. Bana göre Kuran bütün melanetleri reddeder. Ve Devran-i Alemi Din, ırk
  ve Devlet ayırmadan iyiye, güzele, doğruya, Hakka-hukuka, Barış ve suhulete davet eder.
  ---Televizyon Ekranların da ring atan, ve Din-mezhep bilgisini ranta çeviren 8-10 tane
  ilahiyatçı var. Hiç bir konuda hem fikir olamıyorlar. Her biri ayrı-ayrı Fetva veriyorlar.
  Kuran bütün islam aleminin müşterek Anayasasıdır. Ayrı-gayrı olmaz. Kuran, ben, sen
  bizler-sizler ayrımı yapmaz. Bütün ayrışmaları reddeder...
  ---Takva, bir siyasi olgu değildir. Bir kurum ve kuruluş değildir. Takva hadisi şerifin ve
  sünneti seniyyenin bütünüdür...VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan

  ********ESSELAMÜN ALEYKÜM BEŞER ALEMİ*******
  ------ANADOLU KÜLRÜREL DEĞERLERİMİZ YOK OLMAYA DEVAM EDİYOR------
  ----Anadolumuzun Tarihsel köklü medeniyeti, 1980 ler den sonra hızla dejenerasyona
  uğradı. Özellikle Tekelci burjuvazinin Moda ve Filim sektörünü Ülke Sathına hızla yayıl-
  masıyla genç nesilde kafaların karışmasına neden oldu. Televizyonlar da güzellik yarış-
  malarının düzenlenmesi ve akabinde moda çılgınlığı Ar-edep, şeref-haysiyet ve bütün
  ahlak-i değerleri rafa kaldırıldı.
  ----Anadolu örfü kültürel değerleri bir- bir çökmeye başladı. ilk önce moda rezaletine yenik
  düştü. Gençlerimiz Maşrikten Mağribe doğru şuursuzca akın etmeye başladı. Ayrıca yanlış
  Siyasal politikalar sonucunda doğudan-Batıya doğru adeta kavimler göç kervanı katarları
  oluştu. Köy nüfusunun Şehirlere taşınma sonucunda Anadolu tarihsel köklü kültürümüz
  oldukça derin yaralar almıştır. Gençlerimiz Metropol Şehirlerde bir sokak kültürüyle yetiş-
  meye başlamıştır. Bu durum Baba ile oğul--Ana ile Kızı arasında mesafeler oluşturmuştur.
  Tekelci Burjuvazi bu çarpıklığın adını Kuşak farkı koymuştur???
  -----Artık yeni neslimiz Moda ve Filim sektörüne tamamen kayıtsız-şartsız teslim olmuştur.
  Genç Kızlarımız, Mürşid-i Arif Kadınlara değil, Banu Alkan, Hülya Avşar ve Sibel Canlara
  özenir olmuştur. Genç Erkeklerimiz Kadir İnanır, Tarık Akan, Yılmaz Güneylere özenir
  olmuşlardır. Ekranlarda, ben Dünyanın en Gozal ve en Se..si kadınıyam çığırtkanlığı bir
  virüs gibi yayılmaya başlamıştır. Sokak jargonu Meclis-i Ayan'a kadar ulaşır olmuştur...
  -----Hepsinden vahimi, Tevhid-i Tedrisat'ın rayından çıkmasıyla başlamıştır. Okullarda
  Kılık-Kıyafetin serbestliği eğitim ve öğretimde kuralsız ve mizansız neslin türemesine
  yol açmıştır. Anadolu Aile birliği kökünden sarsmıştır. Anadolu kültürel değerlerinden
  uzaklaşan yeni neslimiz şiddete meyilli kin, kibir ve nefret salgılar hale gelmiştir. Ve her
  gün bu olumsuz ve umutsuz gelişmeler hızlanarak artmaktadır.
  -----Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkarmış olduğu TÜRK Medeni kanunu dumura uğradı.
  İlkelerinden bazıları pasifize edildi. Andımız kaldırıldı. San ki görünmez bir güç adeta
  Kutlu Cumhuriyetimizle dalga geçiyor. VE-VE-VE Zee kuşağı da kulaklarına küpe takıp,
  baldır-buduna dövmeler yaptırıp, bar-pavyon geziniyor...Yaradan Ulusal Devletimize
  zeval vermesin......VESSELAM.
  -----BİR YORGUN DEMOKRATIN SOLGUN KALEMİNDEN------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Bu Dünya Fitne-fesat arsızındır
  Cehennem aymaz-yobaz hırsızındır
  Cennet'e kimler gider bilmem amma
  Nerde bir güzel varsa nursuzundur...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ** DİNLE YOBAZ DİNLE SÖZÜMÜ **
  Fatih Sultan Mehmet, Dünya'ya açtı kapıyı
  Mustafa Kemal'ler, Lozan'da aldı tapuyu
  Büyük Millet Meclisin de kurdu hür yapıyı
  Devran-i Alem-e yayıldı, şanımız bizim,
  Hürriyet uğruna helâldır, kanımız bizim...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  EYY BEŞER KARDEİŞİM DİNLE SÖZÜMÜ
  **Türk oğlu Türk'tür Ana-Ata Ecdadımız
  **Mustafa Kemal Atatürk'tür Serdarımız
  **Şimal-i Şark'tır benim, Memleket diyarım
  **Hak-hakikat yolunda, yürür kervanımız...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **EYY NURSUZ DİNLE SÖZÜMÜ**
  Her zaman Mustafa Kemal'in devrine çatma
  Haddini bil Hür Cumhuriyete çamur atma
  Ya-hu sana ne, El alemin, Mezhep-dininden
  Toplumu ayrıştırıp, kin-kibir nefret ekme...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU------