CEO

Sümeyra Teymur

YASAL BİLDİRİMLER İÇİN

Muhatap: Bedia Teymur Telefon: +90 850 515 10 17