Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kuran-ı kerim sizce ne demek, kuran-ı kerim size neyi çağrıştırıyor?

kuran-ı kerim terimi Sumir Serce tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler, artık hakka dönmezler. - KENDİ.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hatta mucuzi de getirsen onlara, asla inanmazlar, görünceye kadar elemli işkenceyi. - KENDİ.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hanginiz iyi ve güzel işler yapacak, görelim, ve size de gösterelim diye hayatı ve ölümü yarattık.

  Yoksa siz, sizden önceki milletlerin yaşadığı sıkıntı, acıları yaşamadan, biz iman ettik deyip, hemen cennete
  gireceğinizi mi zannettiniz.

  Ahiret, gerçek hayat, ah, bilseler,

  KENDİ.

  Hiçbir işe yaramamış, hep seyretmiş, biz çok inandıktan başka vasfı olmayan,, bırak bu masalları diyenlerln
  burayla ilgilenmelerini gerektirecek zırnık bir şey yok, lüzümu da yok, bulaşıklık yapmadan kendi kulvarına.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Herkes karşıma tek başına gelecek, O gün benden izin almışlar dışında hiç kimsenin şefaati fayda etmeyecektir.

  KURAN, KENDİ.

  Onun adına bin yıl, ve şimdi bu.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun,
  kardan ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun.

  YUNUS.

  Saltanatları bozup, dağıtanı, ülkeleri hallaç pamuğu
  gibi atanı gördüm, içerde pusuya yatanı gördüm,
  onun için semaya durdum.

  TURAN, MİSTİK.

  Her haberin bir gerçkleşme vakti vardır.

  Onlara bir süre tanınmıştır, eğer günahkarca yaşamaya devam ederlerse, artık yargı kaçınılmaz olur.

  KURAN, KENDİ.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Peygamberim sadece haber vermekle yükümlüdür.

  Her kavme kendi dilinde peygamber gönderdim.

  Elleriyle kazandıkları kendilerine verilecektir

  İinsan, başıboş bırakıldığını mı zanneder.

  KENDİ.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Benimle mücadele edenleri hiç bakmadığım bir mekana yerleştiririm. - KENDİ,

  Cehennem. acı çektiğimiz değil, acı çektiğimizi hiç kimsenin bilmediği yerdir. - Hallac, MANSUR,

  O gün hiçbir mazeretleleri kabul edlilmeyecek, özürler de dinlenmeyecektir. - KENDİ.

  Yani zamanında gerekeni yapman gerekiyordu, şans onların o da zaten bir kaç kişi, sorun değil, yeter, bu sıkı dökme dönemi, bin yıllık şaheser, artık nostalji, bu dönemin sınavı başka.

  Hiç şüphen olmasın, her şey yerini bulur.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Pisliığin çokluğu seni şaşırtmasın, hiç pisle temiz katımızda bir olur mu. - KURAN, KENDİ, Konuşuyor.

  Sonra yakıtı - insanlar, ve taşlar - olan kısmına geliniyor, ve kendini aklayarak da olmuyor, onun ikna olması
  gerekir, o da zor, kadro dar, ayet çok, uyan yok.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Varlığıma and olsun ki, insanı biz yarattık, nefsinin ona neler fısıldadığını da biliriz, Ve biz, şah damarından
  daha yakınız ona. -Kaf.16 -

  İnsan başı boş bırakıldığını mı, sanır, onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi, sonra ana rahminet
  tutunup, yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yürütüp düzenledi, ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi
  yarattı, bütün bunları yapan, ölüleri dirilmeye kadir olmaz olur mu, - Kıyamet, 75/36 /40


  Sizi nutfeden - meni - yarattık.

  KURAN, KENDİ Konuşuyor.

  Daha herkes topu taca atmışken, ağır maliyetini ödediklerinden görmediğin faydayı sağlayana, aralıksız
  mikroplukta bu kadar marifetliysen, kuşkusuz yerin hazır, en mütena yerde, başka fırsatlar da kimbilir
  nelere kabiliyetin vardır, maalesef, o surumluluk ve yükümlülükleri yerine harfifyen getirmeden devam yok,
  şekli değil, öze yönelik kısmını hep kendi ağzından ulaştırdım, tırnağını oynatmaya niyetin yokken, bundan
  sonra nasıl istersen, zaten kayıt altındasın, keyfin bilir, kefereye söz yetmez, yapacak olana da söylemeye
  bile gerek kalmaz,ne yapacağını bilir, kolay gelsin.

  Allaha çalışanlar her zaman ayrıcalıklıdır, diğerlerine yapış diyen olmamıştı zaten, hele ki musibetliklerine
  hiç ihtiyaç yoktu, Onun da olmadığını öğrenir zamanla, önceden tedbir alsın diye anlatmıştık.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Varlığıma and olsun ki, insanı biz yarattık, nefsinin ona neler fısıldadığını da biliriz, ve biz şah damarından
  daha yakınız ona.

  İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır, onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi, sonra ana rahmine
  tutunanan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi, ondan erkek ve dişi olarak iki cins yarattı,
  bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu. - Kıyamet, 75/36 40

  KURAN, KENDİ Konuşuyor,

  Siz, herkes üstünü örterken bile, yardım edene bu haldeyseniz, işiniz zor, kendinize yardım etmeniz daha
  uygun, herşeyiniz de kayıt altında zaten. Kolay gelsin.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ** Bayım, Sayfa senin adına dizayn edilmiş olsa asla tenezzül edipte girmem.
  Bakınız burada bireysel görüşlerinizi, sosyoekonomik meseleleri, hatta siyasi
  ve toplumsal meseleleri kendi basiret-i hülasanıza göre yazar-çizersiniz. Buna
  hiç kimsede itiraz edemez.
  ---Ancak 3 miyara yakın mensubu olan ve vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e arz
  edilen Büyük ve kutlu İslam Dini ve mezhepleri siyasi malzeme yapamazsınız.
  Eğer ki niyetiniz gerçekten İslamiyete hizmet etmekse, o zaman Dini ve mezhepleri
  iyi tanımanız ve doğru okumanız gerekir. Geçen günde bir mevzu ile görüş belirtim
  Lakin, efendice cevaplayacağınız yerde sıbırdınız.
  ---Ne demek, dilsizler, sağırlar Ahirette de kör ve sağır olacaklar. Bakınız Bayım ehli-akil
  ve edebi yetkin olmadığın mevzularla ilgili görüş bildirme. Mahşer-i Divan da herkes
  aynı olacak ve herkes görecek ve duyacaktır. Orada gölgelasyon, imitasyon. asimilasyon
  ve hiç bir ayrıcalık olmaz-olamaz. Orada herkesin ameli-taksiri miskal-miskal tartılacak.
  ---30-09-2023 günü şöyle bir beyan da bulunmuşsun.**KURAN Sosyalist bir kitaptır**
  Allah aşkına bu ne cehalettir, bu ne garabettir ve bu ne delalettir bayım.
  ---KURAN, Vahiy yoluyla 30 ayrı Cüz olarak Hz. Muhammed'e inmiştir. Yani ne bir
  Peygamber ne de bir Kul yazmıştır. Sosyal bir kitap olması için Kuran-ı beşer bir
  Kulun yazması gerekir. Ayrıca Kuran sadece Müslümanları değil, bütün Kainatı kapsar.
  Bir gayri müslim Kuran-ı alır okur. Buna engel olunamaz.
  --- Bayım, KURAN, bütün Evren'in Tercüm-i ezeliyesidir. Ve Rehperi de son Peygamber
  Hz. Muhammed'tir. Bunun aksi Cehalettir, garabettir, delalettir ve hatta ihanettir...

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Dilsizdirler, sağırdırlar, kördürler,

  Dünyada kör olan, ahirette de kör olacaktır.

  Benimle mücadele edenleri, hiç bakmadığım bir mekana yerleştiririm.

  Ahiret, gerçek hayat, ah, bilseler.


  Dünyadaki kullanımlık zaman bitince, herkesin yeni zamandışılığı başlar, hakedişe göre,

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hiç şüphesiz biz sizi, açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan, ve ürünlerden eksiltmekle deneyip, sınarız, sabredenlere müjdele onlara nice mükafatlar vardır.

  Yoksa siz, daha önceki milletlerin yaşadıkları sıkıntıları yaşamadan ve çektikleri çileleri çekmeden, biz iman ettip deyip de, ardından da hemen cennete gireceğinizi mi zannettiniz,

  O gün herkes karşıma tek başına gelecek, peygamberim akrabasını bile kurtaramaz.

  KURAN, KENDİ Konuşuyor,

  Anlaşıldımı kelle koltukta Onun adına geçen Türk Tarihi ne anlama geliyor, unuttuysan hatırlarsan, yararı sana, ve sınav senin, biz sadece detay veriyoruz, dile getiren yokken, yani senin sınavın sana, benim ki bana. Kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Ebedi ahiret yurdunu kazanmaya gayret edin, ama, dünyadan da nasibinizi unutmayın. - KURAN, KENDİ Konuşuyor.

  Nasıl gayret edeceğiz, güzel davranarak, paylaşarak, dayanışarak, destek olarak, nasıl nasipleneceğiz, tabii ki Ayşe, kopartmadan çiçek koklar gibi, yani doyumsuzca yaşamak, nedir sorun.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *** SAYIN OFLAZOĞLU
  --Yüce Dinimiz islam'a göre, insan mükerrem bir varlıktır. Dolayısıyla Kadın ve Erkek
  arasında yaradılış gayesi ve var oluş değeri aynı imtiyazla olup ve kolluk sorumluluğu
  açısından hiç bir fark yoktur. Ve Kadılar Erkeklere emanettir diye, ne bir ayet, ne de bir
  fetva vardır. Bunlar orta çağ karanlığında vuccut bulmuş Tarikat Fetbazların uyduruk
  kıstaslarıdır.
  --Kadınlar insanlık tarihinin yılmak ve yorulmak bilmeyen gerçek emekçileridir. Karşılıksız
  şefkat ve sevgisiyle, sabrı ve merhametiyle dokunduğu hayatlara şekil veren en değerli
  varlıklardır.
  --Hz. Muhammed Kadınları pırlantaya en değerli mücevhere benzetmiştir. Ve akabinde
  şu sözü demiştir, Kadınlar Yüce Yaratanın erkeklere emanetidir. Onları koruyun-kollayın,
  onlara sevgiyle davranın diye nasihatta bulunmuştur. Bu ne bir ayettir ne de bir fetvadır,
  Sadece ve sadece öğüttür, tavsiyedir ve nasihattır. Bunu aynısını, çocuklar, yaşlılar ve
  aliller içinde söylemiştir.
  --Tarihsel devinim de ise Kadınlara değer veren ve onların haklarını koruyan ve kollayan
  Siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda Kadını girişimci ve söz sahibi yapan tek lider Mustafa
  Kemal Atatürk'tür. Bunu Türk medeni yasasıyla bütün Ülke sathına yaymıştır. Osmanlı
  zamanın da Nüfustan bile sayılmayan Kadını en saygın Vatandaş yapmıştır. Atatürk
  sayesinde Kadınlar Devlet'in her kademesinde görev almaktadırlar. Kaymakam, Vali
  Mebus ve Başbakan olmuşlardır.
  --Yüce Yaradan Atamıza rahmet eylesin, Mekânı Cennet, ruhu şad olsun...VESSELAM.
  -----BİR YORGUN DEMOKRATIN SOLGUN KALEMİNDEN-----

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  İman edip, salih ameller işleyenlere, içinde ırmaklar akan, cennetler olduğunu müjdele, onlar için orada, gözleri
  aşkla bakan, tertemiz eşler olduğunu da müjdele,

  Eğer yapmazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O
  ateş kafirler için hazırlanmıştır.

  Keşke ölsek diyecekler ama, ölmezler ki

  O gün hiçbir mazeretleri kabul edilmeyecek, ve özürleri dinlenmeyecektir.

 • Kübra Belgü
  Kübra Belgü

  Kur'an, Allah'ın sözüdür.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Kendilerine ilim verilenler - KURAN, KENDİ,

  Mistik Şairler, Filıozoflar, bir daha düşünün, o yirmibeş, üç, sekiz gibi yaşlarda ölmüş dahi şairler, veya daha 42 sinde ölmüş ciltler dolusu yüksek düzey yazmış filozoflar nasıl oluyor, mesela, Kierkegaard, Kafka vb.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Kuran, erdem, saygı, iyilik kitabıdır, islam savaşçıları da bunu temin için can verirlerdi, yani ona layık olmak için,
  bu evrede artık öyle bir şey yok, tek tek insanlar, eğer yola devam etmek için o değerler akıllarına yatmışsa, onun
  kavgasını vererek toplum içinde bir adım öne çıkar, ve yerini temin edebilir, modern dönemin farkı bu sayıyı çok aza indirmesidir, çünkü artık yeni anlayışta bu konular masaldır, işte kavga onu gerçek yapmak isteyenlerindir,
  önünde somut olsa toplumun hepsi üstüne atlar, ama, bir şey yoksa belki iki kişi ve işte değer orda ortaya çıkar,
  gerçek görünür hale gelir, yani dünyaya geldin diye, ne yapsan geri döneceksin diye bir şey yok, kul sensin, o değil, yaradan da.

  Belki en etkili kitaplardan Don Kişotta, yardımcısı, Sancho Panço, hayali sevgilisi, Dulcinea için, iyi de öyle biri yok ki der, cevabi, varsın olmasın, madem ki seviyoruz, olur. - İşte orda kazanılır yarış, ve herkesin, deli, enayi dedikleri de herkesin önüne geçer, sistemi bu.

  Dünyamızla birlikte düşmekteyiz ya, boşluğa,
  sesin de var aynı boşlukta, sevmek de var seni.

  Turan, Mistik.

  Bir ses, başka hiçbir şey. - Mladen DOLAR, Sloven Filozof.

 • Hasan Hazani
  Hasan Hazani

  Kur'ana Kilit Takmışlar
  Örtmüs Duvara Asmışlar
  Okutmayıp, Baktırmışlar
  Gercek Görünmesin Diye

  Dedilerki Dokunmayın
  Aptes Yoksa Okumayın
  Türkcesine Bakınmayın
  Özü Bilinmesin Diye

  Arap'ca Sevap Dediler
  Boşa Hatim İndirdiler
  Yalanla,Yalan Övdüler
  Aslı Övünmesin Diye

  Parayla Kur'an Sattılar
  Servete,Servet Kattılar
  Nice Yalanlar Attılar
  Bize Sövünmesin Diye

  Hazani Der Seneler'ce
  Çarpıldk Arab-i Cinler'ce
  İman Etti Bilincsiz'ce
  İlim Bilinmesin Diye.
  (h.hazani)
  Sözün özünden dokunuslar siir kitabimdan.

 • Kübra Belgü
  Kübra Belgü

  KUR’ÂN’A HİTAP*

  Ey nüsha–i cânı ehl–î dinin
  Ey nâsih–i şanı münkirînin
  Ey meş’al–i hikmeti İlâhî
  Ey mecma’–ı feyz–i bî–tenâhî!
  Takdir–i meziyyetinde efkâr
  Heyhat eder mi kudret izhâr?
  Sen cilvegeh–i cemâl–i Hak’sın,
  Âyîne–i Hak desem ehaksın.
  Tenzîl–i celîli Kibriyâ’sın,
  Burhân–ı celâlet–i Hudâ’sın.
  Feyz aldı cihan senin yüzünden
  Bir bârika–i kemalsin sen,
  Bir bârika kim bekaya mazhar,
  Her lem’ası tâ zaman–ı mahşer,
  Bir şule–i intifâ–masûnsun,
  Her an bu şerefle rû–nümûnsun.
  Ettin bizi feyz–i Hak’tan âgâh
  Ey nûr–u mübin tebârek–Allâh!
  Mahlûk değil, kelâm–ı Hak’sın
  Âlî–i sunûf–ı mâ–halâksın.
  Furkan ki kitab–ı Mustafa’dır,
  Bir mucize–i Hudâ–nümâdır.
  Olmakta ulü’n–nühâye a’len,
  Bin harika her bir ayetinden.
  Kuran’ı görüp duhât–ı urban

  Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?
  Furkan ki zahîr–i müminîndir,
  Misbâh–ı münîr–i müminindir,
  Şehrâh–ı Hüdâ onunla mekşûf,
  Mechul kalır o olsa meksûf.
  Yâ Rab, bu nasıl kitâb–ı âli
  İdrake sığışmıyor meâli.
  Ulviyyetin eyleyenler inkâr,
  Bir mislini eylesinler izhâr.
  Elhak, o kitab–ı bî–nazire,
  Meydana getirmeden nazire
  Aciz bu cihâniyân aciz
  Kim muktedir, ins ü can aciz...
  Mâdâm ki iktidar yoktur,
  Tanzîre de ictisâr yoktur.
  *
  Ahmed ki nebiyy–i bî–gümandır,
  Kuran ile feyz–yâb–ı şandır.
  Fe’tû... diyerek Resulü ekrem,
  Eylerdi muannidîni mülzem.
  Fe’tû... denilince ehl–i inkâr,
  Kabil mi ki eylesinler ısrâr.
  Davâya mahal kalır mı artık,
  Kavga ve cedel kalır mı artık?
  Ey zîver–i dest–i ihtirâmım,
  Âlemde muhassalü’l–meramım,
  Pîrâye–i hâfızam sen oldun,
  Sermaye–i hafızam sen oldun.
  Sensin hele ey Kitab–ı a’zem
  Haşa buna hiç tereddüd etmem,
  Dünyada refik ü hem–zebanım
  Ukbâda mu’in ü müsteânım.

  (Mehmet Akif Ersoy, SAFAHAT )

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  “Oku kitabını!
  Bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin!”
  .
  (İsra süresi 14. ayet)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Herkes, kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar...
  .
  (İsra súresi, 84. Ayet)

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Atatürk Çanakkaleyi anlatıyor, kendisi de elinde tabancayla bayır aşağı koşuyor teşvik için askeri, öyle arkada sinmek falan yok, birinci sıra elinde Kuranla aşağı doğru koşuyordu, hepsi sıradan devrilince, ikinci sıra teredtüsüz
  gene ellerinde Kuran onların yerini dolduruyordu, bu böyle devam etti, tepeyi öyle tutabildik elimizde.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Bizimle anlaşma yapıp sonradan vazgeçenlere katımızda büyük öfke vardır. - KURAN, KENDİ,

  O gün bizi yöneten büyüklerimize güvendik, onlar bizi kandırdı, gazabını iki kat arttır diyecekler. - KURAN, KENDİ.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  İkaz edeceğimiz toplumun refaha batmış seçkinlerini uyarırız, hala günahkarca yaşamaya devam ederlerse, yargı
  kaçınılmaz olur. - KURAN, KENDİ.

  Pandemi, Seller, Depremler, ve Nükleer RİSK.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Tekrar ediyim, Kuran temelde bir sosyalist kitaptır, tek farkı, yeteneklerin önününü kesmez ki, aynı özellikleri olmayan, ihtiyaç sahipleri de hakediyorsa, yararlansın, diğer türlü her şey kitleniyor ve kimse yararlanamıyor bu sefer, bu akıl karı değil, ondan, para kazanma yeteneği, dirayeti, odaklanması, gücü olabilen, bunu hep kendine ayırıyım derse, yani modern çağın bencilliğinin tuzağına düşerse, biletler yanar, paylaşmayı da bileceksin, o yetenekler sana ait değil, bir armağan, bir şans, ve aynı zamanda sınama, hep bana dersen de tekmeyi sırtına, bitti gitti, neyin var neyin yok, bu dünya da olması şart değil, işin iyi gitse bile, burası sonsuzlukta yüzük bile değil, çıkarır atar, şansın da yanar, ondan atalarımız tarihin en sadık örnekleri, bir konak yaptırırken bile kınayan olur diye utanırlardı, o çağ kapandı, ama, suyunu çıkarmasazınız, yararı size, ben söyliyim, siz gene yapmayın.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Biz ezilenleri ve güçsüzleri dünyanın önderleri yapmak istedik. - KURAN, KENDİ,


  Ama, tarihte olmadı, neden üç kuruşa tamah eden kemikçiler yüzünden, düşün, Nuh, Firavuna karşı mücadele ederken, üç kuruş için Firavunu destekliyorlar, Nuh dımdızlak ortada kalıyor, ama, paramızı o veriyor diyorlar, ve tarih böyle gidiyor, yani çıkar için şirk koşup, ihanet ediyorlar, doğruya, geniş kitleler, ondan KURAN da, siz bunu Nuh a yaptınız ama, o bizim katımızda şereflidir der, kendi ağzından, yani özgür iradeni böyle kullanıran, bir şey bekleme, bedava cennet yok, önce doğruluk savaşçısı olmadan, git birine kul ol, işin bitik, Allahın Kulu olacaksı, Osmanlı Türkleri gibi, yeri geldi mi gidip saraya posta koyuyorlar, - Mağrur olma padişahım, Senden büyük Allah var - diye, ama, tarihte başka örneği de yok, maalesef, diğerleri, Ekim devrimi, ya da Çin uygulaması gibi, diktatörlük ve sömürüye evriliyor, elde var sıfır.

 • Mehmet Ağca
  Mehmet Ağca


  Kur'an-ı Kerim, İslam inancına göre Allah tarafından peygamberlerden biri olan Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahiy yoluyla gönderildiğine inanılan İslam'ın kutsal kitabıdır. İslam'a göre Kur'an, Allah'ın kelamıdır ve insanlara rehberlik etmek, yaşamlarını düzenlemek, ahlaki yönergeler sağlamak ve Allah'ın iradesini bildirmek amacıyla gönderilmiştir.

  Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak yazılmıştır ve 114 sureden oluşur. Bu sureler, farklı uzunluklarda ayetlerden meydana gelir. Kur'an, birçok konuya değinir, insanların ibadet, ahlak, toplumsal ilişkiler, hukuk ve daha birçok konuda rehberlik eder. İslam inancına göre Kur'an, insanların dünya ve ahiret yaşamları için önemli bir kaynaktır ve onun öğretilerine uyulması gerekmektedir.

  Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsal ve büyük bir öneme sahiptir. İslam'ın temel metinlerinden biridir ve Müslümanlar tarafından ibadetlerde, dua etmek, öğrenmek ve yaşam tarzlarını düzenlemek için kullanılır. Kur'an'ın öğretilerine ve hükümlerine uymak, Müslümanlar için dinlerinin bir gereğidir.

 • Adnan Genç
  Adnan Genç 30.07.2023 - 21:02