Tahir Abacı Şiirleri - Şair Tahir Abacı

İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Malatya Turan Emeksiz ve Elazığ liselerinde sürdürdükten sonra Malatya Özel Fırat Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenime Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, İstanbul Üniversitesi'nde sürdürerek Gazetecilik Enstitüsü'nü ve Hukuk Fakültesini bitirdi. İktisat Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında "Türk Şiirinde Siyasallaşma" teziyle master yaptı. İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı. Gazetelere haftalık yazılar yazdı.
İlk şiir ve yazıları Malatya'daki dergi ve gazetelerinde yayımlandı. Çağ der ...

Tahir Abacı

Unutulmuş evlerde unutmamış insanlar olur

Bilgisi için değil anısı için saklanmış
Gazete kesiklerine takvim yapraklarına örtünüp geçirirler kışı

Evin en ucuna yürür

Devamını Oku
Tahir Abacı

Hiç bilmediğim bir heceye göçtüm
Özel bir uda fazladan takılmış tele
Kıraçları yeşerten dokuzuncu notaya

Hikaye anlatmayacağım, yarım kalan yolculuklar da varıştır aslında
Öyle oldu: Boş evin balkonunda oturmuş bakışıyorduk

Devamını Oku
Tahir Abacı

Kuşları da vurdular
Işığı güneyde emmiş kanları
Donmuş tenlerinin buzunu çözsün diye
Ve düşer düşmez soğuyup kaldı kuşlar
Neyi hızlandırabilirdi bu
Çürümüş leşlerle doldu kasaba meydanı

Devamını Oku
Tahir Abacı

Ne zaman deftere yazılsa hicran arkasına çıkar
Gül düşer elinden naçarın

Deme ki ol seher gidecek olmuştur
Zihni pencerenin fotoğrafını çekmiştir

Devamını Oku
Tahir Abacı

Gece eksitilen rüyalar içinde eridi
Geçmiş dirildi siyah yağmurlarında arka bahçenin
Karanlıkta çırpındı hayalet dizeler
Yaralı biçimleri benzetme mağlubu

Başkasından ses umarken dile gelen söz gibi

Devamını Oku