Seyyid Nesimi Şiirleri - Şair Seyyid Nesimi

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

İmadeddin Nesimî, daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda yaşamış Azeri ya da Türkmen Hurûfi divan şairi. Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça divanların yanı sıra Arapça şiirler de yazmıştır.
Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi araştırmacıların çalışmalarında da farklı bilgiler vardır. Doğum tarihinin 1369-1370 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde, İran kaynaklarına göre Şiraz ya da Şirvan’da, 16. yüzyıl Osmanlı yazarlarından Aşık Çelebi Diyarbakır’da, L ...

Seyyid Nesimi

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Böyle kem zamanda cihana geldim
Herkes imanından süzüldü gitti
Talip olan eden erkandan şaştı
Onlar inkarından çözüldü gitti

Kiminin yükü var haddinden kaba

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Bugün ben şâhımı gördüm
Çeşmi cemâli güldür gül
Gül olanın aslı güldür
Peygamberin nesli güldür gül

Kurusu gül, yaşı güldür

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Bu gün ol dilber-i rana
Benimle oldu hem-saye
Ki yüzü güneşe benzer
Latif kaşlarıdır aya

Beli ince,boyu uzun

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
Söyle bildim onu ki kuran bilir ancak

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Canım erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
İkrarım ezelden kadim
Canım meydanda meydanda

Yanarım yoktur dumanım

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Derdim ondur, çün dokuz diyemem ağ yare men
Sekizinde kaldı aklım, yedisinde avare men

Altısı mende var iken, beşten çekemem elimi
Dörtte Hüda lütfederse, üçte buldum çare men

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Dil binayı kibriyadır
Yıkma gönlün kimsenin
Esrar-ı kenzi Hüdadır
Yıkma gönlün kimsenin

Mümin kalbine eyle

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Düştü gönül ala gözün ağına vü karasına
Ayruk anunla kimsenin ağı ne vü karası ne

Geldi figana can yine ney kimi suz u derd ile
Kim ne bilir bu hastanın derdi nedir devası ne

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Ehl-i iman işlerini şol demde inkar ettiler
Çün Nesimî'yi Halep şehrinde berdar ettiler

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar
Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler

Devamını Oku