Seyyid Mir Hamza Nigari Şiirleri - Şair ...

XIX. asrın önemli klasik Azerbaycan şairlerinden biri olan Seyyid Mir Hamza Nigârî, 1815 yılında Karabağ’da doğmuştur. Ailesi Karabağ’ın meşhur ailelerindendir. Çok küçük yaştan itibaren Nigârî’ye dönemin revaçta olan ilimleri ile beraber Arapça ve Farsçayı da öğretilmiştir. Nigârî dokuz yaşında iken ona, rüyada ilahi aşkın şarabı sunulmuş ve o, rüyasında Nigar isimli bir kadını görerek ona âşık olmuştur. On yıl sonra tarikat ilimlerine sahip olmak için Şirvan’a giderken yolda Nigar Hanım’ın misafirhanesinde onunla karşılaşmış ve her ikisi de c ...

Seyyid Mir Hamza Nigari

Habersiz aşkdan ağyâra kim dil-dârı gösterdim
Tutuşdu bend bend gûyâ ki neydir nârı gösterdim

Ne âteşler yanar bilün ciğer-gâhımda ol mâham
Derûnum dâğını şerh eyleyen eş’ârı gösterdim

Devamını Oku
Seyyid Mir Hamza Nigari

Bülbül tek uyandım bir seher nagah
Gördüm uğramışsın bir gülüzare
Alıştım dem be dem yakıldım eyvah
Tutuştum bend-ü bend nar-ı hezara

Feleği sergeşte eyledi ünüm

Devamını Oku
Seyyid Mir Hamza Nigari

Çok istediğim cânımı cânânım içündür
Cânânımı çok istediğim cânım içündür

Ah eylediğim âhü tek anber nefesinden
La’lin sıfatı ağladığım kanım içündür

Devamını Oku
Seyyid Mir Hamza Nigari

Ey Muâvîler ümmeti ve ey düşmân-ı Muhammedî,
Siz küfrânî, biz şükrânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.

Sizler tuğyânî milleti, bizler Muhammed Ümmeti,
Siz Mervânî, biz Kurânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.

Devamını Oku
Seyyid Mir Hamza Nigari

Öyle müstesnâ habîbem kim bana yoktur bedel

Benden ey dil munkatı’ olmuş kamu illâ güzel

Öyle bir zârem nizârem zülf-i sevdâsında kim

Devamını Oku