Kenan Rifai Şiirleri - Şair Kenan Rifai

Filibe hanedanından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey'in oğludur. İlk eğitimlerini annesi Hatice Cenan Hanım’dan almıştır. Annesi onu genç yaşlarında, tekke şeyhliği görevi bulunmayan mürşidi Üveysî-Kâdirî Edhem Efendi’ye emanet etmiştir. Öğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamlamıştır. Zihni Efendi, Muallim Nâci, Muallim Feyzi, Recaizade Mahmud Ekrem gibi Türk hocalardan eğitim almıştır.
Galatasaray’dan sonra Hukuk Fakültesi’ne giren Rifâî bir süre sonra on dokuz yaşında Balıkesir İdadisi müdürlüğüne tayin edilmiştir. On bir ay kald ...

Kenan Rifai

hak suretidir âlem-i imkân ile âdem
bundan güzeli nerde ki cennet'te mi sandın

her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli
sen de bu cemâli, huri gılmanda mı sandın

Devamını Oku
Kenan Rifai

Seni sevdim kimi sevdim ise sevdim seveli
Seni gördüm neyi gördüm ise gördüm göreli
Seni görmek seni sevmek için indim bu yere
Seni bildim bu gönülde beni bildim bileli

Seni ilân eder inler yüce dağlar tepeler

Devamını Oku
Kenan Rifai

Gözüm dâim görür yâri
Gönülde aşkının zâri
Ten ü canda odur sâri
Dile gör benden dildârı

Bıraktım dilden ağyârı

Devamını Oku