Bedri Tahir Adaklı Antoloji.comSen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'Mesleğim haktır veya daha güzeldir' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir' demeye hakkın yoktur.

Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak o ..

Devamını Oku
 • Güner Hacısalihoğlu
  Güner Hacısalihoğlu 23.04.2017 - 10:45

  "Demişti Kalbim" adlı şiirime yaptığını değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Saygılarımla...

 • Işık German Ersoy
  Işık German Ersoy 19.04.2017 - 23:14

  KUTLAMA * 2017/ 15. * HAFTANIN ŞAİRLERİ * 2. * Bedri Tahir Adaklı

  Şair arkadaşımız Sayın Bedri Tahir Adaklı
  Geçen hafta sitemizde üyesi olduğunuz gruplarımızda yayımladığınız * Üfürükçü * adlı
  şiirinizle * Haftanın Şairleri * 3. sü seçildiniz. Kutluyorum...

 • Güner Hacısalihoğlu
  Güner Hacısalihoğlu 19.04.2017 - 13:55

  "Duam" adlı şiirime yaptığınız bu samimi ve etkileyici yorumunuz için çok teşekkür ederim Bedri Tahir Ataklı Bey...Selam ve Saygılarımla.

Toplam 136 mesaj bulundu • Yetim Sözcüklerim Vardı Benim

  Ozan Ali Aydın 2

  23.04.2017 - 06:30

  PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER ÜSTAD
  Mavzuyu incitmeden teşbihlerle güzel
  ifade etmişsiniz
  Mesela,
  Yetim sözcüklerim Vardı benim
  Masumiyet kaidesine uyan
  İnsan ihanetinden uzak
  Aşkta adalet arayan

  BURASI ÇOK HOŞ OLMUŞ
  TEBRİKLER ÜSTAD.
  VAR OLUNUZ

 • Hecelerinde Soluğunun Seni Yaşıyorum

  Filiz Kalkışım Çolak

  23.04.2017 - 06:26

  Paylaşım için teşekkürler
  Yine teşbihleriniz fevkalade
  Mesela;
  koynuma sinmiş titrerken uykunun gözü
  mahmur serçe misali...

  TEBRİKLER SAYGILAR

 • Demişti Kalbim

  Güner Hacısalihoğlu

  22.04.2017 - 18:56

  İNSANLAR VARDIR, İkramı-ihsanı severler
  İNSANLAR VARDIR, Menfaatlerini severler
  Dünyada çekişme ve didişmeler bunun neticesidir
  sevda bile böyle, sevilmeye deymeyenler de sevilirse
  hüsrana uğramak kaçınılmaz olacaktır.
  Sevgi ve hüsranın mizanı gibi beyan edilmiş.
  TEBRİKLER efendim.

Toplam 8841 mesaj bulundu

 • ...yahudi...

  27.12.2016 - 22:50

  Kendine ait değilse Bir ELMA İÇİN bir ağacı kesebilir.

 • şeriat

  30.06.2012 - 13:35

  Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tabi’ değildir. Tabi’, ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet, ancak kudrettedir. Yahut, nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden ef’al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik, tabiat denilen şey de, alem-i şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden ef’al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden İlahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh, şeriat ile devlet nizamı, makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, tabiat dahi itibari bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cari olan adetullahtan ibarettir.
  Amma tabiatın bir mevcud-u harici olduğunu tevehhüm etmek, bir fırka askerin, idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, 'Aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi birşey mevcuttur' diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebei bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcud-u harici olduğuna ihtimal verebilir.
  Hülasa: Tabiat, Allah’ın san’atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun meseleleridir. Kuva dahi, o meselelerin hükümleridir.
  İŞARATÜ'- İ'CAZ s.146

 • şeriat

  30.06.2012 - 13:00

  Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında, hitab-ı İlâhînin neticesidir.
  Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer; yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın muhkemâtıdır. Yani, hakaik-i şeriata yetişmek için, tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide, en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mânâ-yı hakikat ve sırr-ı tarikate inkılâp ederler. O vakit şeriat-ı kübrânın cüzleri oluyorlar. MEKTUBAT 435

Toplam 4 mesaj bulundu