Seyyid Mir Hamza Nigari: Hayatı, Biyogra ...

5

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

SEYYİD MİR HAMZA NİGARİ HAYATI

Seyyid Mir Hamza Nigari XIX. asrın önemli klasik Azerbaycan şairlerinden biri olan Seyyid Mir Hamza Nigârî, 1815 yılında Karabağ’da doğmuştur. Ailesi Karabağ’ın meşhur ailelerindendir. Çok küçük yaştan itibaren Nigârî’ye dönemin revaçta olan ilimleri ile beraber Arapça ve Farsçayı da öğretilmiştir. Nigârî dokuz yaşında iken ona, rüyada ilahi aşkın şarabı sunulmuş ve o, rüyasında Nigar isimli bir kadını görerek ona âşık olmuştur. On yıl sonra tarikat ilimlerine sahip olmak için Şirvan’a giderken yolda Nigar Hanım’ın misafirhanesinde onunla karşılaşmış ve her ikisi de cezbeye tutulmuştur. Seyyid Nigârî, daha sonra Azerbaycan’dan Türkiye’nin Amasya şehrine giderek orada yaşamıştır ve mezarı halen orada bulunmaktadır. Bu tarikatın Azerbaycan’da yayılmasında Nigârî’nin büyük rolü olmuştur. Akıcı bir üsluba ve coşkun bir lirizme sahip olan Nigârî’nin Türkçe ve Farsça divanları ve mesnevileri bulunmaktadır.