Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tasavvuf sizce ne demek, tasavvuf size neyi çağrıştırıyor?

tasavvuf terimi Aerol Göksu tarafından 16.05.2001 tarihinde eklendi

 • Ters Tepki
  Ters Tepki10.09.2017 - 22:15

  İçsel yolculuğu tamamlayıp özünü bulmaktır.

 • Esra Seçkin
  Esra Seçkin10.09.2017 - 22:12

  Hakkında konuşulması gereken değil, yaşanması gereken içsel yolculuktur....

 • Osman Özütler
  Osman Özütler15.07.2017 - 01:57

  İlk adımı sevgidir..

 • Ümit Müderrisoğlu
  Ümit Müderrisoğlu02.07.2017 - 15:59

  Hayattan korkanların sığınağıdır.

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş23.06.2017 - 15:40

  Tasavvuf nefsini terbiye etme yolculuğu ve bu yolda aşkı bulmak olarak tarif edilen gerçek islamdır

 • Cüneyt Gültakın
  Cüneyt Gültakın01.06.2017 - 15:38

  Tasavvuf dinin özüdür. Kurumlaşmış, merkezi din tasavvufun kalıplaşmış, özden uzaklaşmış biçimidir. Peygamberin hayatında, kişiliğinde tasavvuf vardır; ama bugün insanlara din diye sunulan birçok şey peygamberde yoktur. Bu kabuk dini peygamber öldükten sonra Arap devletleri yaratmıştır. Sahte hadisler, ayetlerin kasıtlı yanlış çevirileri günümüzün koşullarını yaratmıştır. Kabuk dinin uygulamaları, din kurucusu peygamberin kitap ve hayatında olmayan kurallarla doludur. Tasavvufa bilerek ya da bilmeyerek en çok karşı çıkanlar bu kabuk dinin inanırlarıdır.

  Tasavvuf dinin özüne vurgu yapar, tıpkı Muhammed Peygamber gibi bütün ayrımcılıklara, bölücülüklere karşı çıkar. Birlik inancını savunur, hedefi insanların olgunlaşmasıdır. Tasavvufta münafıklık yoktur ya gerçek bir dindar olursunuz ya da savrulursunuz. Kabuk din ise bol bol münafık barındırır; çünkü ölçü ibadet biçimleriyle sınırlandırılmıştır. Bu gün kendisini Müslüman sanan bir sürü kirli kalp taşıyan insan vardır, onlar uykudadır; çünkü tasavvuf kendini, hayvanı, nefsini yenmek demektir.

  Gerçek dindarın yolu tasavvuftur. Ölmeden önce ölmek tasavvuftur. Kendini bilmek tasavvuftur. Gerçek dindar Emevi ve Abbasi devletlerinin yeniden biçimlendirdiği ve gelenekselleştirdiği kabuk dini sorgulamaya başlar. Mezheplerin birbiriyle çeliştiğini fark eder, farklı cemaatların farklı uygulamalarını görür. Yeni dini kurallar, sahte hadisler uydurmanın asıl şirk olduğunu anlar.

  Tasavvuf gönül enginliğidir, sınırsız hoşgörüdür. Yargılamamak ve bağışlamaktır. Özeleştiri yapabilen, başka görüşlere hoşgörülü olan, her şeyde sadeliği seçen, kendini bilen insan tasavvufu anlamıştır.


 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:53

  gerçek müslüman tasavvufu zaten tefekkür ederek gerçek yaşamına içkin kılmalıdır. yani her bir müslüman akl ve kalbi eğitip nefsi yenmeye uğraşmalı buöylelikle bu gün hayran olduğumuz o tasavvuf ehline uygun hal ile durmalıdır.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:51

  tasavvuf müslümanları miskinleştirmek ve reel yaşamdan, ilimden, fenden, buluşlardan ve kurandan uzaklaştırmak için batılılar tarafından uydurulmuş ,teşvik edilmiş bir alternatif yaşam biçimidir. bir müslümana lazım olan iki şeyi peygamberimiz veda hutbesinde en yalın ve net şekilde açıklamıştır:
  onlar da
  1 kuran
  2 sünnet
  size iki şey bıraktım der peygamberimiz bu kutlu hutbede kuran ve benim sünnet im
  bu ikisine sıkı sıkı sarılın ki kurtuluşa eresiniz.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:46

  islamda tasavvuf yoktur arkadaşlar. sevgili peygamberimiz müslümanlara lazım olan her şeyi bizzat kendi yaşantısında test ederek gösterdi. hz peygamber hiç bir zaman dünyadan el etek çekerek sadece fikir dünyasında yaşamamış ve bunu tavsiye etmemiştir. tasavvuf ehlinin yaptığı ve savunduğu miskin hayat islamda önerilmeyen bir şeydir. bu hristiyanlıktaki ruhban sınıfıyla aynı şeydir, başka bir şey değil.

 • Konyalı Dost
  Konyalı Dost13.04.2017 - 06:51

  bir olma yoludur yaratanla, evrenle, tek ve bütün olmak erimektir