Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tasavvuf sizce ne demek, tasavvuf size neyi çağrıştırıyor?

tasavvuf terimi Aerol Göksu tarafından 16.05.2001 tarihinde eklendi

 • Konyalı Dost
  Konyalı Dost13.04.2017 - 06:51

  bir olma yoludur yaratanla, evrenle, tek ve bütün olmak erimektir

 • Nermin Seyratlı
  Nermin Seyratlı11.04.2017 - 15:22

  Sadece yürekle gidilen gizli ve özel bir yol...

 • Gökhan Gür
  Gökhan Gür29.03.2017 - 14:11

  Tevhid inancı. Bir olmak. Koşulsuz sevgi...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:54

  Zariyat suresi 56 ncı ayette Allah (cc) buyuruyor ki: 'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'
  O'na kulluğun gerçek yolu tasavvuftan geçer....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:51

  Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat.....

 • Mehmet Tentik
  Mehmet Tentik19.10.2011 - 04:18

  İnsanın kendi aczini bilip Rabbini tanımasıdır:Tövbe, tövbe,tövbe etmek.

 • Kaside Bürde
  Kaside Bürde10.10.2011 - 14:35

  Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir:

  1-) Fıkıh.

  2-) Kelam.

  3-) Ahlak.

  4-) Tasavvuf.

  Fıkıh: Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin fiil ve sözleridir.

  Kelam: Dini inançları ispatlayan, varid olan şüpheleri izale eden ilimdir. Konusu; Allah-u Zülcelal'in zat ile sıfatları ve ahiret ahvalidir.

  Ahlak: Kötü meziyetlerden korunmak, iyi meziyetler edinmek için çirkin davranışları ve hususiyetleri inceleyen ilimdir.

  Tasavvuf: Ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur:

  İslam dininin getirdiği hükümlerin, müslüman kimse tarafından, zahirî ve bâtınî yönleriyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üzere tatbik edilmesidir.

  Tasavvuf ruhî bir hayat olduğu için hakikatte; bizzat yaşamak ve hissetmek suretiyle anlaşılabilir ve anlatılabilir. Tasavvuf kitaplarında rastladığımız farklı anlatımlar ve izah tarzlarının asıl sebebi de budur. İslam alimleri, kendi rûhî-manevî hayatlarına göre tasavvufu tarif ederken; bazıları bidayet halleriyle, bazıları nihayet halleriyle, kimi zaman alametleriyle, kimi zaman da asıl ve esaslarına göre tarif etmişlerdir.

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud08.06.2010 - 14:10

  Tasavvufçu ODAY,
  ((okur,düşünür,anlar,yazar)) DİYOR Kİ:

  sufi,**sufi kime derler** diye sual etmeyen kişidir?
  tasavvufçu,ben bende ölüp @llah'ta dirilmek istiyorum diyen kişidir?

  PGV'NİN DDD'LERİ::

  İslam ilmiyle amel eden?
  İslam'a hizmet eden insan'dır?
  İslam ilmiyle amel etmeyen?
  İslam'a hıyanet eden insan'dır?

  not:((bu dörtlüğü hayrettin karamanın bir yazısından ilham alarak yazmış bulunuyoruz vesselam :))

 • Ona Dair
  Ona Dair27.04.2010 - 12:11

  dağınık hayatları düzene sokan yol...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan10.09.2009 - 15:05

  Hallac-ı Mansur'a, Enel Hak sözünden dönmesi için,100 kırbaç vurdular, en ufak ses çıkmadı, ölmediğini görünce ellerini ve ayaklarını kestiler.
  Dedi ki 'Sakın korkudan sarardığımı zannetmeyin. Kan kaybetmekten sararıyorum.'

  Sonra o halde Daraağacına çıkardılar.
  O'na dediler ki: ' Tasavvuf nedir? '
  Dedi ki: 'Tasavvufun en aşağı derecesi işte bende gördüğünüz bu haldir.'
  Dediler ki: 'Ya ileri derecesi? '
  Dedi ki: 'Onu görmeye tahammülünüz olamaz.'